CENNÍK MONTOVANÝCH TELOCVIČNÍ

Rozmer hracej plochy..........18x12 m
Zastavaná plocha..........358,90 m2
Úžitková plocha..........422,77 m2
Obostavaný priestor..........3394,30m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 1
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 549.318,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu549.318,-
Rozměry hrací plochy .......... 18x24 m
Zastavěná plocha .......... 587,82 m2
Užitná plocha .......... 633 , 99 m2
Obestavěný prostor .......... 5522,00 m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 2
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 889.042,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu889.042,-
Rozmer hracej plochy..........18x36 m
Zastavaná plocha..........816,74 m2
Úžitková plocha..........845,21 m2
Obostavaný priestor..........7649,80m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 3
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 1.138.152,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu1.138.152,-