montované haly a telocvične | DATA
montované haly a telocvične | DATA

CENNÍK MONTOVANÝCH TELOCVIČNÍ

Montovaná telocvičňa - variant BASIC

Cvičebná hala
Celková zastavaná plocha..........187,21 m2
Celková úžitková plocha..........162 m2

Zázemie k cvičebnej hale
Celková zastavaná plocha..........107,40 m2
Celková úžitková plocha..........90,60 m2
Cvičebná hala BASIC
Cena v € bez DPH
Cvičebná hala bez zázemia308.360 €
Cvičebná hala so zázemím459.260 €

Montovaná telocvičňa - variant č.1

Rozmer hracej plochy..........18x12 m
Zastavaná plocha..........358,90 m2
Úžitková plocha..........422,77 m2
Obostavaný priestor..........3394,30m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 1
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 617.841,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu617.841,-

Montovaná telocvičňa - variant č.2

Rozmery hracej plochy .......... 18x24 m
Zastavěná plocha .......... 587,82 m2
Užitná plocha .......... 633 , 99 m2
Obestavěný prostor .......... 5522,00 m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 2
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 959.797,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu959.797,-

Montovaná telocvičňa - variant č.3

Rozmery hracej plochy..........18x36 m
Zastavaná plocha..........816,74 m2
Úžitková plocha..........845,21 m2
Obostavaný priestor..........7649,80m2
Montovaná telocvičňa
VARIANT Č. 3
Cena v € bez DPH
Telocvičňa 1.215.905,-
Výrobná dokumentácia vrátane statikyv cene
Dopravav cene
Ubytovanie montážnikovv cene
Zariadenie staveniskav cene
Likvidácia odpadu v cene
Vytýčenie stavbyv cene
Revízne správyv cene
Tlakové skúškyv cene
Spolu1.215.905,-

Montovaná cvičebná hala BASIC