MONTOVANÉ HALY

Montované haly z dreva prinášajú jedinečnú technológiu výroby a množstvo výhod. Montujú sa z malého počtu dielov, vyrobených zo 100% dreva, čo minimalizuje montážny čas i celkové náklady pri výstavbe haly. Montované haly sú ideálnym riešením ako športoviská, squashové kurty, výrobné haly, skladové haly, poľnohospodárske objekty a iné montované stavby. 

Segment

Segment pozostáva z 10 častí:

  • dvoch stien
  • dvoch strešných elementov
  • dvoch ťahadiel
  • dvoch príp. štyroch stĺpov

Segment je 2,95 m dlhý a môže byť široký až do 24 m. Výhody sú jednoznačné - málo dielov a vysoká prefabrikácia minimalizujú montážny čas, náklady sú jasne vypočítateľné. Segmenty je možné ľubovoľne radiť a steny pripraviť aj s kompletnou fasádou. Stĺpy môžu byť vyhotovené s alebo bez konzoly na uloženie mostového žeriavu. Oblúková strecha umožňuje výstavbu striech s veľkým rozponom a malou hrúbkou platne 16 cm, výstavba je preto veľmi úsporná. Montážny čas napr. 1200 m² haly je cca. 8 dní.