STAVEBNÝ POPIS MONTOVANÝCH TELOCVIČNÍ

VONKAJŠIE STENY

 • Silikátová omietka DRYVIT v bielom alebo farebnom vyhotovení, ktorej súčasťou je i zosilňovacia sieťka zo sklených vlákien osadená v podkladnej omietke v celkovej hrúbke 5 mm (v alternatíve drevený obklad zo sibírskeho smrekovca)
 • izolačná hmota Aluthermo Optima 10 mm
 • 96 mm hrubá konštrukcia z drevených panelov MAP s vnútornou pohľadovou úpravou (drevo)
 • Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla "k" podľa prepočtov činí 0,12 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je "R" 8,62 m2.K/W

VNÚTORNÉ STENY HR. 96 mm

 • drevený panel MAP s obojstrannou pohľadovou úpravou

PODLAHA PRÍZEMIA (HALA)

 • drevo na odpruženom rošte (palubovka) lakovaná

PODLAHA ZÁZEMIA (PRÍZEMIE)

 • dlažby keramické
 • betónová mazanina
 • tepelná izolácia Aluthermo Optima 10 mm 
 • izolácia proti vlhkosti HYDROBIT hrúbky 5 mm
 • Stredná hodnota súčiniteľu priestupu tepla "k" podľa prepočtov činí 0,14 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je "R" 7,40 m2.K/W. 

PODLAHA 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA

 • PVC podlaha protišmyková 
 • stropný drevený panel MAP 160 mm s jednostrannou pohľadovou úpravou

STROPNÝ PANEL (NAD PRÍZEMÍM)

 • drevený panel MAP 160 mm s jednostrannou pohľadovou úpravou

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

 • strešná krytina Fatrafol
 • záklop z OSB dosky
 • latovanie (laty a kontralaty) hrúbky 2 x 30 mm
 • tepelná izolácia Aluthermo Quatro 2 x 10 mm
 • strešný segment RAP 160 s jednostrannou pohľadovou úpravou

Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Súčiniteľ priestupu tepla "k" podľa prepočtov činí 0,12 W.m2.K-1 a tepelný odpor konštrukcie je "R" 12,62 m2.K/W. 

ODKVAPOVÉ A ŠTÍTOVÉ RÍMSY

 • podhľady - tatranský profil
 • lazúrovací lak 

STREŠNÉ KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

 • odkvapový žľab - pozinkovaný plech
 • odkvapový zvod - pozinkovaný plech

OKNÁ

 • sedemkomorový profil systém SALAMANDER Streamline s izolačnými trojsklom Toptherm Ultra Plus u = 0,6 

DVERE

 • vchodové dvere plastové s 1/2 presklením a bezpečnostným kovaním
 • dvere plné s obložkovými zárubňami 149,- EUR/ks

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV

 • steny a stropy priznané konštrukčné drevo MAP a RAP
 • kúpeľňa, WC obklady stien keramickým obkladom do výšky miestnosti 10,- EUR/m2 (nákup)

PODLAHOVÉ KRYTINY

 • prízemie (hala) palubovka, zázemie dlažba keramická
 • 2. nadzemné podlažie PVC krytina

SANITA A ROZVODY

 • sprchy, počet podľa PD
 • umývadlové žlaby 
 • WC kombi počet podľa PD
 • umývadlové batérie počet podľa PD
 • vnútorné rozvody vody a kanalizácie

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • elektrické vedenie - medené káble vedené v samozhášavých trubkách
 • ističová skrinka 
 • zásuvky a vypínače v bielom prevedení 
 • svietidlá pre zázemie
 • osvetlenie haly 300 Lx
 • bleskozvod

VYKUROVANIE

 • elektrické podlahové vykurovanie s podlahovým čidlom v prízemí zázemia
 • samostatná programovateľná regulácia pre každú miestnosť
 • vykurovanie haly teplovzdušné s rekuperáciou tepla pre celý objekt

PRÍPRAVA TÚV

 • solárny systém 2 x 300 l zásobník v kombinácii s elektrickými vyhrievaním 

ZAKLADANIE

 • výkopy rýh do nezámrznej hĺbky 
 • betonáž základových rýh a železobetónových pätiek 
 • dodávka a montáž debniacich tvárnic do výšky 150 mm nad rastlý terén 
 • dodávka a udusanie podkladového štrkopiesku
 • dodávka a montáž ležatých rozvodov kanalizácie
 • dodávka a montáž oceľovej výstuže 200 x 200 x 5 mm
 • betonáž základovej dosky z betónu B 15

Montovaná cvičebná hala BASIC