DATA montované haly

Naša spoločnosť patrí už niekoľko rokov k významným výrobcom a dodávateľom nízkoenergetických montovaných rodinných domov na kľúč. V roku 2014 sme rozšírili naše portfólio o možnosť výstavby prefabrikovaných multifunkčných montovaných hál a iných objektov na báze dreva. Vďaka použitiu ohýbaných masívnych drevených panelov, sa otvárajú nové dimenzie pre výstavbu hál. Modulové haly ľubovoľnej dĺžky a šírky, až do 24 m, je možné teraz postaviť veľmi efektívne. Systém 2,95 m dlhých segmentov a presne definovaný počet  

stavebných dielov, presné stanovenie nákladov a času výstavby a ich minimalizáciu. Oblúkovo formovaná strecha, napr. pri rozpone 20 m, umožňuje záťaž snehom až 450kg/m2. Haly sú vhodné pre akýkoľvek účely - šport, voľný čas, priemysel, poľnohospodárstvo atď. Vďaka výborným izolačným vlastnostiam dreva nie je potrebné dodatočné zateplenie pri výrobných a skladovacích jednotkách. Drevo je ekologický stavebný materiál, 100% recyklovateľný.