montované haly a telocvične | DATA
montované haly a telocvične | DATA

Montované telocvične pre školy

Montované telocvične prinesú školám nemalé finančné úspory. Pri ich výstavbe nie sú potrebné zdĺhavé náročné práce, tony materiálov ani množstvo dodávateľov. Navyše murované stavby sú finančne nákladnou záležitosťou. Montované haly z dreva sú rýchle, jednoduché a efektívne riešenie.

Chýbajúce finančné prostriedky sú problémom, ktorému musia čeliť školy po celom Slovensku. Práve výstavba montovaných telocviční pomáha tento problém značne riešiť tým, že výstavba montovanej telocvične je nenáročná tak časovo ako aj finančne.

Telocvičňa je navrhnutá ako samostatná stavba a možno ju osadiť k už existujúcemu školskému zariadeniu. Technológia montáže je založená na malom počte dielov vyrobených zo 100 % dreva, vďaka čomu sa minimalizuje čas a náklady pri výstavbe. Práve použitie dreva otvára úplne nové možnosti pri výstavbe. Výborne sa s ním manipuluje a ľahko sa ohýba, takže možno vytvárať oblúkové konštrukcie. 

Typizované telocvične je možné vystavať v 3 variantoch, aby dispozične čo najlepšie vyhovovala potrebám školy.  Variant 1 (rozmer 18 x 12), variant 2 (rozmer 18 x 24) a variant 3 (rozmer 18 x 36). Telocvičňa sa skladá z 2 častí - z časti zázemia, ktorá je dvojpodlažná a z časti pre cvičenie a hry. 

Projek telocvične zodpovedá požiadavkám energeticky pasívneho štandardu. To je dôležité najmä ak sa pozeráme na budúce náklady na prevádzku objektu, ktoré sú vďaka použitým materiálom a technológiam minimálne. 

montované telocvične

Montovaná cvičebná hala BASIC